Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Rekisterin pitäjä: Mukula Puutarhat Oy, Y-tunnus: 2766235-4. Osoite: Keuruuntie 19, 42700 Keuruu. Sivusto www.mukulapuutarhat.fi (jatkossa Mukula Puutarhat) on Mukula Puutarhat Oy:n ylläpitämä sivusto. Sivustolla kerätään uutiskirjeen tilaajarekisteriä.

Rekisterin nimi

Mukula Puutarhat Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Raija Ruusila,

raija@mukulapuutarhat.fi

Henkilörekisterin nimi

Mukula Puutarhat Oy:n maksuttomien verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

  • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
  • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toimittaa rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän sopiman mukaisesti rekisteröidylle hänen tilaamansa ilmainen webinaari, opas, muu sisältö tai verkkopalvelu. Tätä tarkoitusta varten rekisterinpitäjä pyytää rekisteröidyltä seuraavat henkilötiedot: etunimi ja sähköpostiosoite.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myös toimittaa rekisteröidylle sisältöjä puutarhanhoitoon ja suunnitteluun liittyen. Sisällöt saattavat sisältää myös rekisterinpitäjän palveluiden markkinointia.

Rekisteröidyin antama suostumus tietojen käsittelyyn kerätään lomakkeella sisällön tilaamisen yhteydessä. Sopimussuhde syntyy, kun rekisteröity luovuttaa tietojaan (etunimi, sähköposti) ilmaisen sisällön perille toimittamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä

  • Rekisteröidyltä itseltään
  • Lisäksi rekisterinpitäjälle tallentuu tieto siitä, onko rekisteröity avannut hänelle lähetettyjä sähköposteja tai klikannut niissä olevia linkkejä.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyn etunimi ja sähköpostiosoite saadaan rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi rekisterinpitäjälle tallentuu tieto siitä, onko rekisteröity avannut hänelle lähetettyjä sähköposteja, klikannut niissä olevia linkkejä tai vastannut palautekyselyihin.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoja säilytetään Mailchimp.com -järjestelmässä, joka on suojattu pilvipalvelu (henkilötietojen käsittelijä). Rekisterinpitäjä sopii henkilötietojen käsittelijän kanssa henkilötietojen turvallisesta käsittelystä DPA:n (Data Processing Agreement) mukaisesti.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään kunnes rekisteröity pyytää poistamaan tiedot tai peruuttaa tilauksen. Rekisteröity voi milloin tahansa lopettaa tilauksen jokaisesta viestistä löytyvän linkin kautta. Lisäksi rekisteröitynyt voi pyytää poistamaan kaikki hänestä tallennetut tiedot (kts. alla Oikeus tietojen poistamiseen) lähettämällä tästä pyynnön osoitteeseen raija@mukulapuutarhat.fi.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Maksuttomat oppaat, verkkokurssit, blogikirjoitukset ja uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole Mukula Puutarhat-sivuston ylläpitäjien hallinnassa, eivätkä he vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai muuhun profilointiin. Rekisterinpitäjä saattaa kuitenkin järjestää rekisteröityjä erilaisiin tilaajalistoihin sen mukaan, mitä ilmaisia oppaita, webinaareja tai muuta sisältöä rekisteröity on tilannut. Tämän käsittelyn tarkoitus on varmistaa että rekisterinpitäjä ei tarjoa samoja vinkkejä useaan kertaan samalle rekisteröidylle. Tietoa siitä, onko rekisteröity avannut hänelle lähetettyjä sähköpostiviestejä tai klikannut niissä olevia linkkejä saatetaan myös käyttää ylläkuvattuun tarkoitukseen.

Jos rekisteröity liittyy myös rekisterinpitäjän maksullisten verkkopalveluiden käyttäjäksi ja hyväksyy tämän erillisellä sopimuksella, hänen aiemmin kerättyjä henkilötietojaan (etunimi, sähköpostiosoite) tai tietoja siitä, onko hän avannut sähköpostiviestejä tai klikannut niissä olevia linkkejä, saatetaan käyttää asiakasryhmän määrittelyn tarkoituksessa.

Evästeet

Mukula Puutarhat -verkkosivuston ylläpitäjät voivat kerätä tietoja sivustolla vierailevilta henkilöiltä.  Mukula Puutarhat käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) kävijätilastojen seuraamiseksi ja palveluidemme parantamiseksi. Käytämme mm. Facebookin seurantapikseleitä ja Google Analytics seurantaohjelmaa. Nämä palvelut voivat käyttää evästeitä, jäljitteitä ja vastaavia tekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivustomme kävijöistä ja käyttää näitä tietoja mittauspalvelujen tarjoamiseen. Kerätyt tiedot sisältävät tietoa sijainnista (maa, jossa henkilö sijaitsee) ja käytetystä internet-selaimesta.

Voit halutessasi estää Google Analytics seurantatietojen antamisen, asentamalla selaimeesi opt-out lisäosan.

Tietoja voidaan käyttää liiketoiminnan kehittämiseen ja mainosten kohdentamiseen. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään anonyymisti siten, ettei tietoja koskaan voida yhdistää esimerkiksi asiakastietoihin tai muulla tavoin tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: liisamaija@mukulapuutarhat.fi

Tekijänoikeudet

Mukula Puutarhat -sivustolla olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Mukula Puutarhat Oy:lle, ellei toisin mainita. Yrityksen logoa ei saa lainata ilman lupaa. Sivuston tekstiaineistoa voi käyttää ja sivuihin voi vapaasti linkittää, kunhan lähde mainitaan.

Valokuvien ja muun kuvamateriaalin tekijänoikeudet ovat sivuston ylläpitäjällä, ja niiden käytöstä on aina sovittava erikseen hänen kanssaan.