Tilaus- ja sopimusehdot

Soveltaminen

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Mukula Puutarhat Oy:n (jäljempänä “palveluntarjoaja”) järjestämiin maksullisiin verkko-oppimiskokonaisuuksiin (jäljempänä ”kurssi”). Ilmoittautuessaan kurssille asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Maksu ja ilmoittautuminen

Kurssin ilmoittautuminen tapahtuu kurssimaksun maksamisen yhteydessä. Maksun jälkeen asiakas saa sähköpostiinsa kirjautumisohjeet kurssimateriaalien vastaanottamista varten. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta mitään kurssimateriaaleja tai kirjautumisohjeita kolmannelle osapuolelle.

Osallistuminen ja materiaalit

Verkkokurssit

Mukula Puutarhat Oy:n verkkokurssien materiaalit välitetään kurssilaiselle kurssin edetessä sähköpostin, kurssin verkkosivujen ja sosiaalisen median (Facebook) suljetun ryhmän välityksellä. Kurssisivuilla olevasta materiaalista lähetetään osallistujalle sähköposti, jossa on linkki verkkosisältöön sekä ohjeet sivustolle kirjautumiseen.

Kurssimateriaalit ovat osallistujan saatavilla vastaanottohetkestä eteenpäin vähintään yhden (1) kalenterivuoden ajan kurssin maksamisesta.

Kurssille osallistuminen tapahtuu itsenäisesti kurssimateriaaleihin perehtymällä ja kurssitehtäviä tekemällä. Osallistujan tukena on palveluntarjoajan kouluttaja ja muista osallistujista koostuva vertaisverkosto.

Peruutusehdot

Etämyyntiä koskevan lain mukaan kuluttajalla on oikeus perua tilaus 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vahvistamisesta, tietyin ehdoin. Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta. Tilauksen jälkeen tilaajan sähköpostiin saama kuitti toimii tilausvahvistuksena. Tilauksen yhteydessä kuluttaja hyväksyy ilmoitetun aikataulun, jolla palveluun liittyvät materiaalit julkaistaan kuluttajan käyttöön. Kuluttajalla on oikeus perua kauppa ennen ensimmäisten materiaalien julkaisua. Tällöin palvelun tarjoajalla on oikeus pidättää palvelun toimittamiseen liittyvien kulujen osuus maksusta. Kun materiaalien julkaisu on alkanut, kauppaa ei enää voi perua.

Vastuut

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että verkkokurssien materiaalit toimitetaan osallistujalle asianmukaisesti ja aikataulussa. Palveluntarjoaja vastaa, että kurssin sisältö vastaa markkinointia ja on rakennettu edistämään kurssikuvauksessa määriteltyjä tavoitteita.

Tämän sopimuksen tarkoittama digitaalinen palvelu on yhteensopiva kaikkien nykyaikaisten web-selainohjelmistojen kanssa ja vaatii täten tietokoneen, älypuhelimen tai tablet-laitteen toimiakseen. Kuluttaja vastaa itse soveltuvan laitteen ja selainohjelmiston hankkimisesta sekä kaikista tähän liittyvistä kuluista. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa mahdollisesta kuluttajalla käytössä olevan laitteiston ja palvelun yhteensopimattomuudesta.

Osallistuja vastaa itse omasta etenemisestään, tavoitteiden asettamisesta, kurssitehtävien tekemisestä sekä aikataulustaan. Osallistuja vastaa myös siitä, että hän ilmoittaa mahdollisista teknisistä tai muista ongelmista suoraan palveluntarjoajalle, jotta tilannetta voidaan korjata.

Oikeus muutoksiin

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tai peruuttaa verkkokurssi ilmoittamalla siitä osallistujille seitsemän (7) vuorokautta ennen keskeytystä. Mikäli kurssi peruuntuu siten, ettei kurssikuvauksessa luvattuja kurssimateriaaleja voida toimittaa kurssilaisille, kurssimaksut palautetaan peruuntuneen/keskeytyneen kurssin osallistujille.

Jos osallistuja on jo saanut kaikki kurssiin liittyvät materiaalit kurssin keskeytyessä, kurssimaksua ei palauteta. Tällaisessa tilanteessa palveluntarjoaja vastaa siitä, että osallistujalla on materiaalit käytössään yhden (1) kalenterivuoden ajan keskeytyksestä laskien, jotta osallistuja voi käydä kurssin materiaalien avulla loppuun.